The Society has decided that all Equines attending this year’s Merioneth Show
must be properly vaccinated for Equine Flu.
See attached Official Statement for full details.
Official Statement

Mae’r Gymdeithas wedi penderfynnu dyla pob Ceffylau a Merlod
sydd am ddod i’r Sioe Sir eleni wedi’i frechu yn erbyn Ffliw Ceffylau.
Gweler Datgan Swyddogol ynglwm am wybodaeth pellach.
Datgan Swyddogol

Croeso cynnes i Wefan Sioe Sir Meirion
Welcome to the Merioneth County Show Website
HARLECH 2019
Awst 28 Aug